Szervezetfejlesztő család

Szervezetfejlesztő család
S1 A hatékony vezető
S2 A szervezet aktuális céljait megvalósító célspecifikus fejlesztések
S3 Ambíciófejlesztő tréning
S4 Attitűd változtatás
A szubjektív szűrő működésének bemutatásán alapul, sajátélményű tréning keretén belül.
Mindenki felfedezi magában a döntéshozatali módjának szubjektív elemeit és ennek kezelési módjait. Ezáltal képessé válik az attitűd alakítására.
Jelentősen csökken a döntési hibák száma mind egyéni, mind pedig csoport szinten.
Megismeri a gondolkodási mechanizmus közös jellemzőit.
Felfedezi a „hipotézis csapda” létét, befolyásoló hatásait.
Megtanulja kezelni saját és mások érzelmi beállítódásának hatásait.
S5 Az emberi bánásmód pszichológiája
S6 Coaching
S7 Csoport teljesítmény növelés
S8 Csoportirányítási készségfejlesztés
S9 Döntési készségfejlesztés
S10 Együttműködési készségfejlesztés
S11 Fejlesztő teamek menedzselése
S12 Folyamatszemléletű tanácsadás
S13 Hatalom-befolyás-motiváció
S14 Helyzetfeltárás és elvárás tisztázás
S15 Jövőtervezés
S16 Kereskedelmi marketing
S17 Kommunikációs készségfejlesztés testbeszéddel
S18 Konfliktuskezelési eljárások
S19 Multiteam alapú Teljes Plénum
A Multiteam módszer olyan eljárás, amely a legkülönbözőbb nagyságú csoportok munkájának összehangolásával éri el a kitűzött célokat (2-től egészen 250 fős csoportlétszámig).
A páros beszélgetéseket (pl. konfliktuskezelés esetén) 10-15 fős tréning- és kiscsoportok követhetik, míg a jövőtervezést egy 40-250 fős teljes plénum foglalja keretbe.
Teljes plénum jellemzői:

- egyszerre van jelen a cég kritikus tömege
- mindenki egyenrangú, és első kézből kapott információkkal dolgozik
- a konszenzusos döntések következtében kialakul a bevontság és identitásérzés
- közösen dolgozzák ki a cég céljait, stratégiáját, döntési elveit, érdekeltségi rendszerét
- az elvégzendő feladatokat teamekre, projectekre bontva határozzák meg
- a végrehajtás rendkívül gördülékennyé válik
- nő az elkötelezettség és összetartozás érzése, amely jelentős értékévé válik a cégnek

S20 Önismereti készségfejlesztés
S21 Paralell készségfejlesztés
S22 Prezentáció
S23 Probléma megoldás a szervezetben
S24 Problémafeltárás NOMINÁLIS CSOPORT MÓDSZERREL
S25 Profiltisztítás
S26 Profitnövelő program
S27 Siker-kudarc tréning
S28 Stratégia tervezés
S29 Szervezetek közötti együttműködési készségfejlesztés
S30 Szervezeti kultúraváltás
S31 SZÍNEK napja
- Cég születésnap
- Cég Marketing nap
- Cég Jövőépítő Teljes Plénum
- ÉVINDÍTÓ ÉRTEKEZLET
- Cég Konferenciák
- Működési
- Szakmai
- Új program ismertető
- Új program kidolgozó, megvalósító
- Jutalmazás (saját dolgozó, vezető)
- Rekreáció
- Cégek közötti rendezvények
S32 Szinergia-fok meghatározása (szinergia képesség mérése)
A szinergia-hatás azt jelenti, hogy a csoportban való együttdolgozáskor a közös eredmény több, az egyéni teljesítmények egyszerű összegénél. Hogy mennyivel több, ez a csoport működésének jövőjét meghatározó tényező.
A mérésre megfelelő módszerrel rendelkezik az IDENT Szervezet- és Emberi Erőforrásfejlesztő Kft.Lényege:
Számszerűen kimutatni, hogy egy adott csoportban milyen fokú egymás véleményének elfogadása, mennyire képesek közösen eredményesen együttdolgozni a jövőben! Tételesen meghatározni a teendőket ahhoz, hagy a meglévő magas szintű szinergia kihasználható legyen, illetve annak tisztázása, hogy hogyan javítható a szinergia képesség. A csoport létszáma 8-20 fő között változhat.

A szinergia-hatás azt jelenti, hogy a csoportban való együttdolgozáskor a közös eredmény több, az egyéni teljesítmények egyszerű összegénél. Hogy mennyivel több, ez a csoport működésének jövőjét meghatározó tényező.
A mérésre megfelelő módszerrel rendelkezik az IDENT Szervezet- és Emberi Erőforrásfejlesztő Kft.

A közös foglalkozás és eredménye:
- egyszerű módszerrel, számszerűen kimutatja a csoport együttgondolkodási fokát
- megmutatja a csoport fejlődési lehetőségeinek jövőbeni útját
- tisztáz, és tisztáz (pl. a jelenlegi helyzetet)
- elindít egy belső fejlődési folyamatot
- módszert ad a csoportos alkotótechnikák alkalmazására
- meghatározhatók a team tagjai szerinti legfontosabb feladatok
- definiálhatók a fejlődést segítő intézkedések
- kitűzhetőek a célok, sőt a mérhető célok, melyek fontosak résztvevők számára
- mindössze 3 órát rabol el a résztvevők drága idejéből

CHAMFORT mondása alapján:
„A nagy eredményeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyőznek!”

A Szinergia képesség meghatározása sokoldalú eszköz a szervezetfejlesztő kezében, mivel 2 kimenete van:

1. Szinergia fok számszerű mértéke 0-100% között
2. Súlyozott problémalista, amely titkos szavazással jön létre.

1. A Szinergia fok %-os mérőszáma alapvetően meghatározza a teendőket. Amennyiben ez a szám átlag alatti, először ezt a képességet kell fejleszteni, mivel rengeteg energiát emészt el a „Kinek van igaza?” effektus a „Mi a megoldás?” közös keresése helyett.
Az átlagosnál nagyobb Szinergia Mérték azt jelenti, hogy a csoport alkalmas a magasabb szintű együttdolgozásra. Ezt manifesztálni kell speciális feladatok elvégeztetésével.

2. A súlyozott probléma lista fantasztikus eszközt ad a tanácsadó kezébe: Megmutatja ugyanis egyrészt az összes aktuális cégproblémát, az egyének legégetőbb egyéni problémáját, másrészt a csoport számszerűleg súlyozott problémalistáját nem sorrendi, hanem arányskálán!

S33 Tandem tréning
A) Egyidőben, egyazon helyen 2 csoport (max. 30 fő) összehangolt tréningje 2 trénerrel.
A két csoport külön-külön is dolgozik és összevonva is. 2 külön terem szükséges hozzá egymáshoz közel, úgy hogy az egyik terem akkora legyen, hogy a két csoport együtt is elférjen, dolgozhasson benne.
Az idő előre haladtával egyre több a közös munka!A tematika úgy van összeállítva, hogy a kiscsoportos feldolgozást igénylő játékok (strukturált tapasztalatszerző foglalkozások) külön történjenek, az összekovácsolást célzó feladatokat együtt oldják és beszélik meg.

A téma tetszőleges: döntési, konfliktuskezelési, cégműködtetési, stb. igény és aktualitás szerint.

Lényege: 25-30 ember közös élménye, közös munkája csapatépítéssel kombinálva.
Speciális alkalmazási területek:
1. Két részleg cég egyesítése
2. Változásmenedzselés
3. Minden olyan feladat vagy fejlesztés amely 16-30 fős középcsoportot érint
Nagyobb létszámú vezetőgárda „közös nevezőre hozása

B) Lényege: 2 csoport {12-15 fős) külön teremben, külön trénerrel készségfejlesztő (pl. csapatépítő) tréningen vesz részt (általában 3-5 napos program keretében). A napok során a nagyteremben egyre több és több közös program kerül megrendezésre és így létrejön a 24-¬30 fős csapatépítés. Ez egyedülálló a szervezetfejlesztő szakmában, az IDENT sikeres megvalósítója!

S34 Tárgyalástechnika a 7 fokozatú pszichológiai modell alapján
A tárgyalás folyamatát a pszichológiai oldalról megközelítő eljárás. A bizalmi légkör megteremtésétől a hosszútávú együttműködés megalapozásáig vezeti végig a folyamatot. Minden egyes fokozathoz gyakorlati útmutatót, szituációs gyakorlatsort kapcsol.
Tudatossá teszi a teljes tárgyalási folyamatot a megtervezéstől a visszamenőleges elemzésig. Nagy súlyt fektet a metakommunikációra és az empátiára. Rugalmasan kezeli a folyamat elemeit mélységében, és az átmenetek megkomponálásában egyaránt.
S35 Teljes Plénum (40-180 fős nagy csoport)
Cég jövőépítő teljes plénum 40-220 fős nagycsoportos rendezvény
- 10 fős asztaloknál ülnek a résztvevők, asztalonként 1-1 flip chart vagy pin-wand és egy mikrofon
- Kétirányú kommunikáció zajlik: a résztvevők írásban gyűjtik a kérdéseket, problémákat ötleteket és mikrofonba olvassák be. A témavezető és szereplők szóban reagálnak, kérdeznek, feladatokat adnak ki.
- A Szinergiaképesség megállapításának eljárása Egy adott 8-20 fő azon képességének számszerű megállapítása, hogy mennyire tudnak egymásra fagyelvi, egymás gondolataihoz a}hatóan, konstruktívan kapcsolódni!
S36 Többtényezős döntési modell és alkalmazási területei
S37 Új működésre való átállás
S38 Új vezető a szervezetben
S39 Válságmenedzselés
S40 Változásmenedzselés
S41 Vezető utánpótlást kialakító program
S42 Workshopok és irányításuk