Regenerációs család

Regenerációs család
R1 A teljes rekreáció útja
R2 Agyfúzió
Nagy felfedezések esélyét tartalmazza! Az újdonságok kitalálásának speciális, kiemelkedően hatásos módszere. Kreatív csoportos technika egy új ötlet csiholására, eredeti alkotások létrehozására. Az ötletes az autogén tréning technikai segítségével létrehozott különlegesen kreatív tudatszinten zajlik.
Lényege:
Relaxált állapotban történő közös ötletelés, problémamegoldás. Szakmai közösségek lehetősége arra, hogy rövid idő alatt – az eddigi részeredmények birtokában – bármiféle területen a mennyiségi tudás átcsapjon minőségibe, azaz bekövetkezzen egy lényegi minőségi továbblépés.
Kiválóan alkalmas például abban az időszakban, amikor egy alkotó csapat már „tart valahol”, de elakadt…. Amikor ki kell találni, milyen vadonatúj, egyedi ötlettel lehet megmenteni a helyzetet, a részleget, esetleg az egész céget.
R3 Ajándékozzon készséget (a PR új generációja)
A Public Relation új generációja. A legfontosabb partnercégek vezetőiből kiválasztott, fontos személyek elsajátítanak egy egész életre szóló készséget (döntési – regenerációs – tárgyalási – problémamegoldó – konfliktuskezelési, stb., ), amelyet egyértelműen az Ön cégének köszönhetnek.
R4 Alkalmazottak egészségmegőrzése
R5 Csapatépítés másképp (2 speciális módon)
R6 Csúcsteljesítményű csapat
R7 Egyéni szellemi teljesítőképesség fokozás
R8 Együttműködési tréning felsőfokon
R9 Exkluzív, luxus, regeneráció külföldön
R10 I.T. vezetők Exkluzív képzése
R11 Kreatív szinergia
A kreativitás fejlesztésével kimagasló eredmények érhetők el a fejlesztés, a vezetés, az alkotó és szellemi munka minden területén.
Ezt kiválóan támogatja a tréningen szisztematikusan alkalmazott regeneráció.
A felszabadult légkörben új dimenziók nyílnak meg az agyakban, szinergikusan összekapcsolva a csoport tagjait.

AJÁNLJUK:

Az innováció területén dolgozóknak, az újdonságok létrehozásáért felelősvezetőknek és munkacsapatoknak, marketingeseknek, mindazoknak, akikneklételeme a kreativitás.Speciális feladatsor segítségével a gondolkodás fejlesztési feladatánakbeindítását végzi el. A problémamegoldás új útjait mutatja meg, játékosformában.
A regenerációval kombinálva nagyléptékű fejlődést eredményez. A „lehetetlenmegoldani” elképzelés berögződését megakadályozó technikák elsajátításánalapul. Széleskörű gyakorlati alkalmazhatóságot tár fel.
A kreativitásfejlesztést számos gyakorlat segíti.
Feltárja a gondolkodás, ötletelés mechanizmusát. A vezérfonalat a paradigmák kezelése és a paradigmaváltás mechanizmusa adja.
Mérés:
Tesztek segítségével láthatóvá és kimutathatóvá teszi a kreativitásfejlődését a tréning során, mind egyéni, mind csoportos szinten.

R12 Paradigma alapú kreativitás fejlesztés
Speciális feladatsor segítségével a gondolkodás fejlesztési feladatának beindítását végzi el. A problémamegoldás új útjait mutatja meg játékos formában.
A regenerációval kombinálva nagyléptékű fejlődést eredményez. A „lehetetlen megoldani” elképzelés berögződését megakadályozó technikák elsajátításán alapul. Széleskörű gyakorlati alkalmazhatóságot tár fel. A kreativitás fejlesztéséhez is jó alapozó tréningnek bizonyult.

B
Speciális feladatsor segítségével a gondolkodás fejlesztési feladatánakbeindítását végzi el. A problémamegoldás új útjait mutatja meg játékosformában.
A regenerációval kombinálva nagyléptékű fejlődést eredményez. A „lehetetlenmegoldani” elképzelés berögződését megakadályozó technikák elsajátításán alapul. Széleskörű gyakorlati alkalmazhatóságot tár fel.
A kreativitás fejlesztést számos gyakorlat segíti.
Feltárja a gondolkodás, ötletelés mechanizmusát. A vezérfonalat a paradigmák kezelése és a paradigmaváltás mechanizmusa adja.

Mérés:
Tesztek segítségével láthatóvá és kimutathatóvá teszi a kreativitásfejlődését a tréning során, mind egyéni, mind csoportos szinten.

R13 PROREG = projectmenedzsment regenerációval támogatva
Az egyéni és csoport hatékonyság növelésének bevált módszere. Elsajátítása után a munkatársak és a teamek képesek lesznek „turbó üzemmódban” dolgozni, akár napi 10-14 órában, még több héten keresztül is!
A projectek „életútjában”, mint tudjuk keletkeznek időnyomásos periódusok, amelyek rendkívül jól kezelhetők a PROREG képzettség birtokában és jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.Kombinálva találjuk meg a projectmenedzsment ismeretek átadását stresszmentesítő regenerációs készség megtanulásával és alkalmazásával.Az eredmény: Az adott tudásanyagot minimum 30%-kal rövidebb idő alatt sajátítja el a résztvevő. Az első szakaszban 2 tréneres megoldás alkalmazandó: egy regenerációs tréner és egy projectmenedzsment oktató felváltva – a Rakott Palacsinta Elrendezés szerint – dolgozik a csoporttal.
R14 „Rakott palacsinta” elvű képzések
A bilaterális terhelés elvén alapul.
Amennyiben egysíkú igénybevételt jelent egy képzés pl. vezetői készségfejlesztés, jelentősen növelhető az elsajátítás mennyisége és
mélysége, amennyiben egy ellentétes hatású modullal segítjük azt.
Például, ha egy a tananyag bevésést – erőteljesen megkövetelő képzésbe beiktatunk regenerációs elemeket, kettős hatást érünk el!
Egyrészt a tartósan megmaradó ismeretanyag mennyisége nő, mivel lazító fázisok könnyítik meg a tanulást, másrészt a Stressztűrőképesség Fokozó Regenerációs fázisa mélyebbé válik az intenzív szellemi kifáradás következtében.
Ez a két eltérő és ellentétes hatás a jobb és bal félteke vontkozásában is szinergikus eredménnyel jár.
Például a REGOUT program. Az Outdoor elemek kifejezetten az adrenalin szint emelésén alapulnak, a regeneráció viszont épp ellentétesen az adrenalin szint csökkenését eredményeik.
A kettő módszeres kombinációja eredményeképpen létrejön az a helyzet, hogy egy 3 napos outdoor programmal kombinálva egy 3 napos regenerációs tréninggel 4 nap alatt megvalósíthatóvá válik azonos kimenetekkel, mintha a két képzést külön-külön végezték volna el.

Tehát:

A rakott palacsintás elrendezés a következőkön alapul:
- Felváltva veszi igénybe a jobb és bal agyféltekét, ezáltal a pihenésifázisok ritmikus alkalmazását teszi lehetővé,amelynek következménye az elsajátítási idő jelentős, mindegy30%-os csökkenése, vagyis a hatékonyság jelentős növelése
- Megvalósítja a szinergikus működést, mégpedig magas szinten
- Jelentős időmegtakarítást eredményez a képzésben, amely tény növeli aprogramok eladhatóságát (hiszen mindenhol a vezetői rendelkezésre állási időa szűk keresztmetszet!)
- Miden készségfejlesztésnél és képzésnél alkalmazható döntés, csapatépítés,project menedzsment, együttműködés stb.
- Egy plusz képesség alapjait is lerakja:
a Stressztűrőképesség Fokozó Regenerációs képességét! Ez pedig egy egészéletre szóló „ajándék”, amely jelentősen fokozza a résztvevő személypszichés teherbíróképességét, ezáltal munkaerőpiaci értékét.

R15 Regenerációval támogatott vezetésfejlesztés (REVEZ)
R16 REGOUT = regenerációval támogatott OUTDOOR tréning
R17 Stressztűrőképesség Fokozó Regeneráció
Mi is ez?
- A csúcsteljesítmény elérésnek kimagaslóan eredményes útja (egyének és csoportok részére egyaránt).
- A személyes hatékonyság- és teljesítőképesség-növelés speciális módszere.
- Bárki által elsajátítható módszer az emberi bánásmód finomítására, hatékonyabbá tételére.
- A felfrissülés, szellemi újjáépülés technikája.
- Az egészség megőrzés magasiskolája.
- Matt a pszichoszomatikus betegségeknek.

Olyan eljárás, amely növeli az egyén szellemi tejesítő képességét azáltal,hogy megtanítja a résztvevőt arra, hogy hogyan lehet 20-25 perc alatt 2-3óra alvásnak megfelelő pihentségi állapotba juttatnia saját magát önállóan,bárhol, bármikor.

NASA fejlesztés, IDENT adaptáció.
Az álom mechanizmusának feltárásával lehetővé teszi a folyamat racionálismegismerését és jobb agyféltekés alkalmazását.

Egy programcsalád alapítója lett
- Racionális, természettudományos alapú képzést valósít meg (orvosok,pszichiáterek, trénerek, tanárok közreműködésével)
- Egymásra épülő fokozatai vannak: alap – haladó – mesterfokú
- Kidolgozott – kipróbált – bevált – szakmailag bejáratott, üzletilegbevezetett (A programok 12 éve piacon vannak)
- Akkreditált programokban manifesztálódott
- Stressztűrőképesség Fokozó Regeneráció
- Tanulási Hatékonyságnövelés (TaHa)
- Kombinálható bármely oktatással, képzéssel, annak hatékonyságát növelő„ rakott palacsinta elvű” egymásra épültséggel (ezt részletesebben a 2.3 ponttárgyalja)
- 24 kipróbált Regenerációs kombinációt eredményezett
- A visszajelzések (hasznosság, eredményesség, újszerűség, profizmus) 80% feletti mutatókban jelentkeznek, és visszatérő ügyfeleket eredményeztek
- Rendszeresen fejlesztett, szupervízióval kontrollált képzési folyamatot takar
- Fokozza az egyéni teljesítőképességet
- Preventív módszer
- Az egészségmegőrzés bevált eszköze

B

- A 25 éves IDENT saját fejlesztése
- Kidolgozott – kipróbált – bevált – szakmailag bejáratott PROGRAMCSALÁD
- A programok 12 éve piacon vannak üzletileg bevezetett
- Akkreditált programokban manifesztálódott
- Stressztűrőképesség Fokozó Regeneráció
- Tanulási Hatékonyságnövelés (TaHa)
- Koncepcionálisan „felfűzött” programcsalád
- Racionális, természettudományos alapú képzést valósít meg (orvosok, pszichiáterek, trénerek, tanárok közreműködésével)
- Egymásra épülő fokozatai vannak: alap – haladó – mesterfokú
- 4000 fő végezte el sikeresen az alap programot, 500 fő a haladó (imaginációs) tréninget és 50 fő a mesterfokot
- Kombinálható bármely oktatással, képzéssel, annak hatékonyságát növelő „rakott palacsinta elvű” egymásra épültséggel
- 24 kipróbált Regenerációs kombinációt eredményezett
- A visszajelzések (hasznosság, eredményesség, újszerűség, profizmus) 80% feletti
- mutatókban jelentkeznek visszatérő ügyfeleket eredményeznek
- Kikristályosodott IDENT standard-et alkalmaz
- Trénereink kiképzése egy 2-3 éves folyamat eredményeként jött létre (függően az előképzettségtől és a gyakorlattól)
- Rendszeresen fejlesztett, szupervízióval kontrollált képzési folyamatot takar
- Fokozza az egyéni teljesítőképességet
- Preventív módszer
- Az egészségmegőrzés eszköze

R18 „TaHa” Tanulási, képzési hatékonyságnövelés
Egy alapvető probléma került felszínre a felnőttek oktatásánál: sehol, senki nem tanította meg őket arra, hogy hogyan tanuljunk!
Egy oktatásmódszertani képzés keretében erre kerítünk sort.
Emellett adunk egy 24 módszertani elemből álló hatékonyságnövelési palettát is a kezükbe.
A képzés egy valódi vizsgára való egyéni és csoportos felkészítéssel zárul vagy konkrét tananyag elsajátításával és méréssel
A tartalomból:
R19 Turbósított project munka
TURBÓHATÁS elérése:
a) project munkában
b) együttműködési bizalom kiépítésében
(:Egyedi eljárás a csapatteljesítmény növeléséhez:)

a.) Project munkában
A project munka természetes velejárói:
A munkacsúcsok kialakulása
A pénz és időzavar bekövetkezései
Az időnyomásban hozott döntések nem elég átgondoltsága stb.
A jól működő csapathoz olyan személyekre van szükség, akik pszichikailag isbírják a terhelésváltozásokat és huzamosabb ideig is képesek acsúcsteljesítmény produkálására.
Az egyéni képességek a csoportban szinergikusan szuperponálódnak egymásra ésbeindul a „turbó-munka”. Ez a módszer is a stressztűrőképesség fokozásán alapul.

b.) Az együttműködési bizalom kiépítésében
Ez egy egyedi eljárás a csapatteljesítmény növelésére, és a szervezetekközötti együttműködés kialakítására, mértékének fokozására.
Azon hatáson alapul, hogy a regenerációs képesség elsajátításánakfolyamatában jelentős szerepet kap az élmények, érzések belső képekmegosztása a többiekkel (olyan mértékben természetesen, amelyet az adottszemély optimálisnak tart)
Ez az aktus igen erős, exponenciális hatásban manifesztálódik a bizalomelmélyítése termén, hiszen a legbelső képeiket osztják meg a résztvevők! Ez a közelség sok pozitív hatás bölcsőjévé válik.

R20 Turbó tanulás: a képzési hatékonyság növelése
Egy alapvető probléma került felszínre a felnőttek oktatásánál: sehol, soha, senki nem tanította meg őket arra, hogy hogyan tanuljanak!
Egy oktatás-módszertani képzés keretében erre kerítünk sort.

Emellett adunk egy 24 módszertani elemből álló hatékonyságnövelési palettátis a kezükbe. A képzés egy valódi vizsgára való egyéni és csoportos felkészítéssel zárul vagy konkrét tananyag elsajátításával és annak mérésével. A tanulási hatékonyságnövelő programban is jelentős szerepet kap a Stressztűrőképesség Fokozó Regenerációs technika elsajátítása. A tananyag elsajátítása és tartós tudás mértékének összehasonlító mérése a regeneráció nélküli oktatással. Kontroll csoportokkal a vizsgaeredmények 25-30%-kal jobbnak mutatják magukat. A hatékonyság ilyen mérvű növekedésének oka az agy működési mechanizmusában rejlik. Ugyanis tartósan lényegesen több marad meg a hosszútávú memóriában, ha a tanulást alvás követi. Normál helyzetben ez naponta egyszer (esetleg kétszer) állítható elő egy tanulási napon. A regenerációval viszont akár 5-6-szor is!

R21 Turbó teljesítmény elérése az együttműködési bizalom kiépítésében
R22 Turbó-team működtetése
R23 V.I.P. partner bizalomerősítő kurzus
Egyetért velünk abban, hogy manapság már minden az értékesítésen dől el? Belátja, hogy ebben a termékeken kívül egyre nagyobb szerep jut magának
az embernek, az emberi kapcsolatok minőségének?

Szeretne partnereivel gyümölcsözőbb kapcsolatot elérni?

Célja a konkurencia megelőzése?

Ha bármelyik kérdésünkre is igen-nel válaszolt, akkor Önnek szól ajánlatunka SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉSRE

Valljuk, HOGY:

- Egy embernek a legnagyobb szüksége egy másik emberre van
- Nyertes-nyertes helyzet állítható elő a partnerek, de még a legádázabb versenyt vívó cégek között is
- Az embercsoportokban benne rejlik az új minőségű, szinergikus működéslehetősége
- A legértékesebb eszköz a cégek közötti kapcsolatban a kölcsönös bizalom
A bizalom megszerzésénél csak annak megtartása a nehezebb!

Lee Iacocca szavaival:
“A legjobb befektetés rövid és hosszútávon egyaránt az emberi közelség kialakításába való tőkeinjektálás.”!

Mi is ez a Partner V.I.P. Program?

- Emberi közelségen alapuló partnerkapcsolat fejlesztő stúdium
- Egy lehetőség arra, hogy új fejezetet nyisson üzleti kapcsolatai kialakításában, megtartásában
- Fontos állomása az Ön cégéről kialakított kép formálásának, az elfogadási szint emelésének
- A profitnövelés folyamatos biztosításának módszere A hosszú távú, igazi partnerkapcsolatok a bizalmon alapulnak, amely tudatos munkával megszervezhető és fejleszthető

Kérdés: Hogyan?

Ennek a módszerét adja az IDENT!

- Érzékeltesse partnereivel, hogy különleges elbírálásban részesíti őket!
- Nyújtson valami újat számukra!
- Nyisson! Tegye meg Ön az első lépést!
- A kezdeményezés fél siker! (Néha még annál is több!)

A teendők rendkívül egyszerűek

Az Ön teendője
- Számba venni üzleti partnereit
- Listát készíteni azon munkatársairól, akiknek a legnagyobb hatásuk van a külső kapcsolatok alakítására, illetve akik legtöbbet érintkeznek a partnercégek képviselőivel.

Közös teendőnk
a kapcsolatépítés szempontjából legfontosabb, szóba jöhető cégeket, személyeket meghatározott szempontok szerint csoportosítani

A mi teendőnk:
egy felejthetetlen, a jövőre nézve hasznos program nyújtása a kiválasztottaknak

Ahogy ezt mi tesszük

Elvisszük a kiválasztottakat egy olyan helyszínre, ahol:

- el fogják sajátítani azon képességet, hogy hogyan lehet 20-25 perc alatt 2-3 óra alvásnak megfelelő pihentségi állapotba jutni
- megszületik egy olyan, – cégek közötti – együttműködési megállapodás,amely biztosítéka a hosszú távú nyertes-nyertes helyzetnek

Az üzleti élet folyamatában

- menedzseljük az emberi erőforráson alapuló image kifejlesztését
- módszert, szakértelmet, tapasztalatot adunk az eredményesség növeléséhez

(Mindezt felelősséggel és túlnyomórészt a többleteredményből részesülve!)
PARTNER V. I. P. BIZALOMÉPÍTŐ
PROGRAMTÓL VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:
- Profitnövekedés
- A cég presztízsének pozitív irányú változása
- A cég image magasabb szintre kerülése
- A vezetők identitás érzetének érezhető fejlődése
- Az üzleti kapcsolatok erőteljes javulása, gyümölcsözőbbé válása
- Jobb emberi kapcsolatok, jobb munkahelyi közérzet
- A cég megítélésének, külső elfogadásának javulása
- A nyertes-nyertes stratégia alkalmazási szintre emelése
- A partneri bizalom megszerzésének jelentős időigény csökkenése
- Jövőbeni partnerkapcsolatok megalapozása
- Partnerei meggyőződhetnek arról, hogy bízhatnak Önben és cégében
- Előny szerzése a konkurenciával szemben
- Az együttműködés szellemének terjesztése, mérhető eredményeken keresztül
- A pozitív attitűd kialakulása
- A sikerorientáltság felülkerekedése a kudarckerülő szemlélettel szemben
- Iránytű megszerzése a valós élet kapcsolatainak bonyolult, sokszor áttekinthetetlen szövevényében való eligazodáshoz
- Új partnerkapcsolatok kialakulása és megőrzése
- Egymás együttműködési készségét ismerő és ennek fejlesztési lehetőségeivel rendelkező vezetők csapatának összekovácsolódása
- Elégedett emberek
- A fontosságérzet és az elkötelezettség növekedése a cég munkatársai részéről
- A cég megítélésének, külső elfogadásának javulása

Ízelítő azon cégek köréből, akik már alkalmazták a bizalomépítés eme vadonatúj módszerét:
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet
Olympos Rt
Pannonholding MHB Rt
Paksi Atomerőmű Rt

” Egy olyan készséget kaptam ajándékba a cégtől, amely új, magasabb szintje az önmagammal és másokkal való bánásmódnak, ezáltal jelentősen hozzájárul egyéni hatékonyságom növeléséhez is.”
(Mondották a Partner V.I.P. Programon részt vett vezetők.)

R24 Vezetői stresszoldás